Zgłoszenia

Główny koordynator Copernicady: Klaudia Żbikowska; sport@samorzad.umk.pl; 781384623

Zapraszamy do rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Was formularze elektroniczne (poniżej na stronie)


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VII EDYCJI OLIMPIADY MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ COPERNICADA 2023

Dla wszystkich dyscyplin dostępny jest jeden formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia dotyczą osób reprezentujących jeden wydział (istotne w przypadku sportów drużynowych) ===> zgłoś się!

Konferencja w Toruniu